AKTYWNIE

Likwidujemy bariery
w dostępie do kapitału.

Sprawdź!

DLA REGIONU

Jesteśmy organizacją non profit.

Sprawdź!

STRATEGIA

Pomagając MŚP - rozwijamy dolnośląską gospodarkę

Sprawdź!

Dla kogo?

Finansujemy inwestycje mikro, małych i średnich firm działających na Dolnym Śląsku.

Kim jesteśmy?

Dolnośląski Fundusz Regionalny
Sp. z o.o. jest organizacją non profit, która udzielając pożyczek wspiera rozwój gospodarczy województwa.

Aktualności

Akutalności
Zapraszamy do współpracy

Działamy na rzecz rozwoju gospodarczego Dolnego Śląska poprzez wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013